Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Knut Perander

Prosjektleder for "Program for kreative næringer" i Innovasjon Norge Arktis. Prosjektet er finansiert av Troms Fylkeskommune, og skal bidra til å utvikle kulturelle og kreative næringer i Troms fylke.

Her ser du alle aktørsidene der Knut Perander er tilknyttet.