Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Her er organisasjonene bak initiativet

Hva er Kreative Nord

Kreative Nord er en bransjeoversikt over hva som rører seg innenfor de kreative feltene i Nord-Norge. Det er en stor landsdel med store avstander og det kan være vanskelig å vite hvor mye bra det finnes i din nærhet. Her finner du både utøvere, bransje og annet støtteapparat.

Prinsippet er s.k. ”crowdsourcing/ nettdugnad” hvilket betyr at alle som ønsker skal kunne bidra med å fylle denne oversikten med nye aktørsider og redigere innhold. Alt som trengs er å logge på – for så å bidra så mye man vil, så lenge man innhenter et samtykke fra aktøren man ønsker å opprette/ redigere – se personvernerklæring under. Gå til HVORDAN i menyen for nærmere instruks. Det vil være synlig hvem som redigert en aktørside sist og eventuell misbruk stoppes av administrator.

For relevans og kontinuitet har vi ”Ukas Sak” der vi inviterer en ny redaktør annenhver uke til å løfte frem noe som de synes er bra herifra nord. Redaktørene velger en aktør og skriver en sak om personen, prosjektet eller organisasjonen. Saken trenger ikke å være nyhetsaktuell, så lenge den har røtter i nord.

Aktører må ha en tydelig tilknytning til Nord-Norge. Vi er kun interesserte i aktive aktører så vi kommer å gjennomføre en årlig vasking for å sikre dette. En aktørside er som en vanlig bloggpost der man kan legge inn tekst, bilder, linker og embedde musikk eller videos etter eget ønske (ikke last opp original lydfiler eller video). Tenk på en aktørside som et visittkort som gjerne skal kunne stå seg over tid uten behov for hyppig oppdatering – nyheter legger man ut via de vanlige kanalene.

Hoved- og underkategorier er hentet fra definisjonen av kreative næringer, noter dere at tags kun er til inspirasjon og ikke kategorier.

Bak initiativet står Rytmisk kompetansenettverk i nord – i samarbeid med ArtBase Helgeland 66°N, Dansearena nord, Festspillene i Nord-Norge, Filmfond nord, Hermetikken kulturnæringshage, Innovasjon Norge Arktis, NODA Nordnorsk design- og arkitektursenter, Nordnorsk filmsenter, Nordnorsk forfatterlag, Nordnorsk kunstnersenter og RadArt.

Kreativenord.no er 100% ikke-kommersielt.

Info eller spørsmål til administrator? Send mail til [email protected] hvis:
– en aktørside ønskes slettet (uønsket eller avsluttet)
– potensielle endringer eller forbedringer, vi er åpne for alle forslag!
– dere oppdager misbruk/ spam
– dere har forslag på redaktører

Ris/ ros mottas med stor takk!

Personvernerklæring for Kreative Nord. Trådt i kraft fra 25.mai 2018.

Hva er formålet Kreative Nord:

 • Kreative Nord er en oversikt over hva som rører seg innen det profesjonelle kulturfeltet og de kreative næringene i Nord-Norge.
 • Kreative Nord er en 100% ikke-kommersiell nettside basert på en nettdugnad, en wiki-løsning: alle aktører innen kulturfeltet i Nord-Norge kan opprette en profil på seg selv eller en annen aktør etter samtykke.
 • Formålet med siden er å vise hvor bredt det profesjonelle kulturfeltet og de kreative næringene i Nord-Norge er: ved å synliggjøre aktive aktører være en portefølje og kontaktpunkt.
 • Kreative Nord tilrettelegger for nye samarbeid på tvers av bransje.
 • Annenhver uke publiseres Ukas sak: vi spør en aktør om h*n kan tenke seg å være redaktør og skrive en sak om en annen aktiv aktør. For å kunne bidra som redaktør må man opprette en bruker, se «Bruker og informasjon vi samler inn». Redaktøren har helt frie tøyler til hva/hvem redaktøren ønsker å skrive om, men må be aktøren som en ønsker å skrive om et samtykke. Det finnes kun to restriksjoner: en redaktør kan ikke skrive om noe redaktøren selv er direkte involvert i (selvpromotering) og saken må omhandle en nordnorsk aktør. Om du ønsker å være redaktør for en Ukas sak, ta kontakt på [email protected].

 Bruker og informasjon vi samler inn:

 • For å kunne opprette en aktørside for deg selv eller en annen aktør må du registrere en bruker. Dette gjør du enten med e-post eller via Facebook, Twitter eller Google.
 • Du kan selv gå inn på din egen bruker og legge til informasjon om deg selv som bilde, nettside og bio. Du kan også endre om du ønsker at brukernavnet ditt (e-posten din) eller navn og etternavn skal vises som din signatur. Du kan ikke endre brukernavnet.
 • Alle brukere kan slettes ved å ta kontakt på [email protected]

 Aktørsider og informasjon vi samler inn:

 • Du kan selv opprette en side på deg eller på en annen aktør innen kulturfeltet. Ved å opprette en aktørside står du ansvarlig for innhente et samtykke fra aktøren du ønsker å opprette en side på. All informasjon om aktøren må være godkjent av aktøren selv.
 • Det står alltid synlig offentlig hvem som har den siste redigeringen av aktørside. Det vil si at vi kan alltid spore opp hvem som har lagt ved informasjon.
 • Kreative Nord vil i løpet av et år ha minimum én vask av aktørsidene. Dette er for å holde Kreative Nord aktuelt.
 • Alle aktørsider kan slettes ved å ta kontakt på [email protected]

Administrasjon og samarbeidspartnere:

 • Per dags dato er det RYK – Rytmisk kompetansenettverk i nord, som står som Kreative Nord sin administrasjon.
 • Kreative Nord sine samarbeidspartnere er kun andre ikke-kommersielle aktører innen kulturfeltet og de kreative næringene, som f.eks interesseorganisasjoner, foreninger, nettverk og lignende.

Hva brukes informasjonen til:

 • Informasjonen du legger inn ved å registrere deg som bruker er for at administrasjonen kan finne hvilke aktørsider du har opprettet eller saker du har skrevet, og ha mulighet til å ta kontakt angående dette.
 • Informasjonen som publiseres på aktørsider er tilgjengelig for offentligheten.
 • I tillegg til de to punktene over ønsker administrasjonen og nåværende og fremtidige samarbeidspartnere å sende deg som har en aktørside, enten opprettet av deg eller andre, informasjon vi mener kan være interessant for ditt virke, feks. kurs og samlinger som du kan delta på for å møte andre bransjeaktører og virke kompetansehevende. Vi tar ikke ansvar for andre som tar kontakt etter du har opprettet en aktørside med offentlig tilgjengelig kontaktinfo.
 • Vi bruker Google Analytics med cookies som et verktøy for å treffe vår målgruppe. Dette brukes ikke til noe kommersielt øyemed.

Endringer:

 • Det kan hende vi gjør endringer ift. Personvern og oppgraderinger på nettsiden. Dette vil vi opplyse deg om på e-post.

 Slette bruker eller aktørside:

 • Om du ikke ønsker å ha en bruker og/eller aktørside på Kreative Nord – ta kontakt med [email protected] og din bruker og/eller aktørside vil bli slettet.

Hvilke opplysninger behandler vi etter innhentet samtykke:

 1. Navn og etternavn
 2. Telefonnummer og e-post
 3. Bilde, lyd, video
 4. Nettside, Facebook, Instagram, Twitter og andre offentlig plattformer.
 5. Informasjon om ditt virke innen kulturfeltet og kreative næringene i Nord-Norge: Bio, hvor i landsdelen er du aktiv, hvilken bransje etc.