Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Sammen er vi sterke

«Hvis du har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to idéer.» Sitatets far er George Bernard Shaw og utgjør selve grunntanken for at samarbeid både er smart, stimulerende og lønnsomt – og gjør hver enkel aktør sterkere.

Dette er den viktigste byggesteinen for Hermetikken Kulturnæringhages arbeid i et nettverk som nå utgjør 80 kreative medlemsbedrifter. De er ofte små med få ansatte, men har en gylden mulighet til å være hverandres samarbeidspartnere.

Hermetikken har som mål at nettverket skal oppleves som en viktig medspiller, guide, kobler, kunnskapsleverandør, møteplass og motivator til at kulturnæringsgründere blomstrer. At de leverer bedre, har det morsommere, samarbeider med dyktige folk og tjener enda mere penger.

Siss Heidi Hansen, Tufjord brygge på Rolvsøya driver Moltafestivalen og står bak Molta AS. Hun ser stor verdi av å tilhøre et nettverk av samarbeidspartnere fordi det gir styrke.

– Å sitte alene på en øy med mange utfordringer kan være vanskelig. Men da er det enkelt å ta kontakt med profesjonelle folk via Hermetikken. De bidrar med hjelp på ulike måter eller finner frem til hvem vi kan kontakte for samarbeid.

 


Foto: Siss Heidi Hansen, Tufjord Brygge/Molta AS

Nettverk i nettverket

Dáiddadállu, det samiske kunstnerkollektivet i Guovdageaidnu/Kautokeino, består av 18 kreative bedrifter som til sammen utgjør et levende kompetansemiljø innen mange ulike kunstneriske uttrykk. Selv om de allerede er et nettverk i seg selv vil de også være i en del av Hermetikken-nettverket.

Initiativtaker og kunstner Elle Sofe Sara sier at de er med i Hermetikken næringshage fordi deres medlemmer ikke bare er kunstnere, men også bedrifter.


Portrett Elle Sofe Sara. Foto Sergey Gavrilov

– Vi er også gründere selv om vi definerer oss som kunstnere. For oss er kunsten og kunstnerskapet i sentrum, ikke nødvendigvis et bedriftsfokus. Derfor er Hermetikken gull verd for Dáiddadállu som organisasjon og for DD sine medlemmer. Hermetikken har den kulturnæringskompetansen som våre kunstnere trenger.

Dáiddadállu har til sammen en bred kompetanse av høy kunstnerisk kvalitet i et tettvevd nettverk. Nettverket er i dag en av de største tverrfaglig samiske kunstnerkollektiv i landet og er en institusjon hvor samiske kunstnere hver for seg og kollektivt viser til gode resultater.

Dáiddadállu er en aktør i internasjonal klasse og er med i profesjonalisert formidling av samisk kunst. I tillegg har enkeltkunstnere tatt store steg de siste to årene og etablert seg som profesjonelle kunstnere i både inn-og utland som har ført til nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Nettverket har blitt en sterk og tydelig stemme for samisk kunst og kultur i hele Sápmi og sammen med våre nettverk og samarbeidspartnere pusher vi samisk kunst inn i en nasjonal og internasjonal kontekst.


En knippe DD-kunstnere sammen med kulturminister Trine Skei Grande. F.v. Susanne Hætta, Inga Márjá Sarre, Elle Márja Eira, Dine Fenger Lynge, Mai Lis Eira, Ànna-Katri Helander, Ken Are Bongo. Foto: Kulturdepartementet

Arena for å få til samarbeid

Samarbeid kommer ikke av seg selv. Det er helt sentralt å vite hvilken kompetanse andre aktører i nettverket har og det finner man ikke ut ved enkle googlesøk eller en mail. Derfor er det viktig å ha en arena for å møte potensielle samarbeidspartnere.

Det har Hermetikken Kulturnæringshage tatt hensyn til og derfor arrangert flere Surstoff – konferanser der kunst- og kulturnæringer kan møtes.

Det setter Siss-Heidi Hansen stor pris på.

– Jeg har vært tilstede ved et par anledninger på Surstoff-konferansen. Det er alltid så utrolig givende, og er et skikkelig påfyll. Foredragsholdere med ulik bakgrunn og deres historie om veien til suksess er en vitamininnsprøyting.

– Sosialt påfyll er og en del av opplegget, det er styrkende for enhver bedrift og en forutsetning for å etablere nettverk og finne samarbeidspartnere til nye prosjekter.

Å slippe å stå alene

Tufjord Brygge har nå vært medlem i Hermetikken i mange år. – Vi mener selv vi kan bidra på vår måte, være et eksotisk tilbud helt ytterst ute i havgapet, for Finnmarkinger og tilreisende fra inn og utland.

Siss-Heidi Hansen ønsker å være en del av mangfoldet som nettverket tilbyr og være med på arenaer der man treffer andre kulturnæringsaktører som kanskje blir samarbeidspartnere.

– Å delta på konferanser og bli medlem i nettverk er å utrolig viktig; være med, bli sett, hørt, føle seg betydningsfull, selv om man er liten. Alle har en start, og starten kan være lang og kronglete for noen, da er det viktig å delta for egen selvfølelse.

– Det er motiverende å se bedrifter/personer som har fått det til, som klarer en stor bragd, og sitter med suksesshistorier. Det er gildt, og man er så glad for å høre om og glede seg på andres vegne når de opplever suksess.

Et kunstnerkollektiv som gir styrke

– For meg personlig så er det veldig godt å ha en fysisk plass å komme til, med arbeidsplass, kaffekrok og kollegaer. De som er på Dáiddadállu er mine kollegaer selv om vi ikke nødvendigvis jobber sammen, selv om vi jobber med hver våres prosjekter og produksjoner.

– Så er vi likevel kollegaer fordi vi alle bor i Kautokeino, vi satser og vi jobber på hver vår måte. Det er veldig viktig for meg. Og jeg tror det er viktig for alle DD kunstere. Det er den «sammensveisetheten» som jeg setter stor pris på, sier Elle Sofe.

– Og selvfølgelig er Dáiddadállu viktig fordi vi jobber for helheten, for all kunst, for all samisk kunst ikke bare en kunstnerskap. Vi lager prosjekter, diskusjonsforum og synliggjør samiske kunstnere og kunst. Sammen er vi sterkere.

Ukas redaktør

Torill Olsen


Sist redigert

06/01/2020 22:22