Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

TINKR spesialiserer seg på en strukturert tilnærming til kreativitet og innovasjon. Ved å kombinere den nyeste forskningen og metodene med deres erfaring fra komplekse organisasjoner, hjelper TINKR et bredt spekter av kunder å innovere smartere og mer effektivt.

Målet til TINKR er å hjelpe din organisasjon til å innovere bedre. Om det er en workshop som fokuserer på å bygge intern innovasjonskompetanse eller støtte opp om dine kreative prossesser. Utvikle en innovasjonsstrategi skreddersydd for en organisasjonen. Bygge en kultur for innovasjon. Gi deg bedre informasjon om organisasjonen ved å gjennomføre kvalitative eller kvantitative analyser. TINKR er klare for å ta fatt på oppgavene som venter i din organisasjon.

TINKR sitt internasjonale nettverk av ledende kreativitets- og innovasjonsforskere bidrar til å sikre at deres tjenester er av høyeste kvalitet. TINKR deltar aktivt i flere prosjekter for å utvikle forskningsbaserte verktøy for å maksimere potensialet for innovasjon i organisasjoner. Ved å representere Norge som en kreativitetsspesialist hos ISO-komiteen for Innovasjonsledelse hjelper TINKR med å holde seg oppdatert på utviklingen av innovasjonspraksis over hele verden.