Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Jeanette Solbakken

Musikk

Scenekunst

Jeanette Solbakken er frilansskuespiller med fordypning i improvisasjonskunst og musikalsk utfoldelse. Til daglig driver hun scenekunstkompaniet Juliet Productions som skaper ny dramatikk i spenningsfeltet mellom psykisk helse, sosial kontroll og individuell frihet. I tillegg til å være utdannet skuespiller er Jeanette en habil musiker. Hun har tilleggsutdanning innen kunst og kultur som helsefremmende virkemiddel i møte med mennesker som står i sårbare livssituasjoner. Kompetansen gir en unik mulighet til å samhandle med sårbare menneskegrupper om formidling av narrativer.

I Juliet productions utvikler og utforsker Jeanette tema mennesker i sårbare livssituasjoner selv har fremstilt for scenekunsten. I stykkene belyses aspekter ved helse gjennom kontrastfylte skråblikk på samfunnet. Forestillingene fungerer som en talerstol for stemmer sjelden hørt i samfunnsbildet. De gir innsatte og traumeutsatte mulighet til å bearbeide egne tanker og erfaringer på egen arena. For eksempel har Jeanette spilt konserter i fengsel, utviklet tekster med traumeutsatte mindreårige og jobbet med de undertryktes teater på barnevernsinstitusjoner.

Som skuespiller er Jeanette allsidig og har en scenekunsterfaring som spenner vidt fra ny dramatikk, til teaterkonserter, historiske spill og installasjonsperformance. Improvisasjonskunst og poesi er en av hennes forkjærligheter, gjerne på stedsspesifikke arenaer med aktiv tilpasning til målgruppen. Forestillinger er blant annet Ronja Røverdatter, Poetica, The lights are on in the attic, Frihet er å syke, samt flere produksjoner med Rimfrost og Ola Bremnes.

Jeanette har spilt på en rekke scener i Nord Norge, og er godt kjent med frilandsscener og festivaler.
I 2009 stiftet hun sammen med kolleger teaterkompaniet Rimfrost Produksjoner. Der jobbet hun godt over ti år som skuespiller og konseptutvikler. Hun er nå styremedlem i Rimfrost Produksjoner, og styremedlem og medlemskontakt i scenekunstnernes nettverksorganisasjon RadArt i Tromsø.