Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Rulleramp

Scenekunst

Teater

 rulleBILD
Rulleramp drives av Rebekka Brox Liabø. Hun er bosatt i Tromsø, og leder Rulleramp som teaterfaglig skrivepedagog og dramatiker. Rulleramp har som formål om å motivere mennesker til å utrykke seg skriftlig og utforske nye måter å formidle tekst på. Rulleramp driver også prosjektet «Snakk for deg sjøl» som skal redusere frafallet i videregående opplæring.