Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Rebekka Brox Liabø

Scenekunst

Teater

snakk_for_dae_sjol

Rebekka Brox Liabø driver kulturnæringsbedriften Rulleramp. Rulleramp skriver egne tekster for scenen og holder skriveverksted for ulike målgrupper. Rulleramp produserer også egne forestillinger med fokus på tekst. Rebekka er styreleder i RadArt.

Rebekka Brox Liabø er utdannet pedagog og har to år fra forfatterstudiet ved UiT. Hun har drevet Rulleramp siden 2010 og har i løpet av perioden satt opp egne forestillinger på blandt annet Hålogaland Teater, Dramatikkfestivalen 2011 og Kustforeningen 2012. Hun er en erfaren verkstedleder og har stor erfaring med å arbeide med ulike målgrupper både gjennom DKS og egne prosjekter. Hun holder også en rekke foredrag med fokus på arbeid med tekst.