Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

RadArt – nettverk for fri scenekunst

Kunst & Design

Scenekunst

radartBILD

RadArt er et nettverk for profesjonelle scenekunstnere og andre med tilknytning til sceniske prosjekter og uttrykk i landsdelen. Nettverket har kontorer i Rådstua Teaterhus i Tromsø og har i dag i overkant av 70 medlemmer. RadArts mål er å styrke og synliggjøre den frie scenekunsten i nord. Gjennom prosjektene “Prosjekt Radart”, “PSST! – synlig scenekunst i nord”, “Radius” og “RadArt Marked” har vi arbeidet med synliggjøring, formidling og markedsføring av scenekunst produsert i landsdelen. Vårscenefest – Tromsø scenekunstfestival springer ut av RadArt, og ble i 2019 stiftet som en egen forening. Minifestivalen RadVent, Talentprogrammet UREDD, kunstnerlaboratoriet ArtLab og scenekunstundersøkelsene Tallenes Tale er etablerte prosjekter som drives av RadArt. Rådstua Teaterhus er RadArts nærmeste samarbeidspartner.