Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

gruppebilde2

På Perrong 48 har vi skapt et startsted for nye kommunikasjonsbaner og effektive måter å organisere kreative prosesser på. Vi er fem mennesker med lang erfaring fra teater, pedagogikk, skriving, og vi deler gjerne kunnskapen vår med andre. Alt kan øves på, ikke minst formuleringsevne og lytting. Øvelse gjør mester, og vi er gode på å få folk til å få lyst til å øve. Med noen av Nord-Norges mest erfarne skuespillere og prosjektledere i staben, har vi en stor verktøykasse å ta av!

Dialog er nøkkelen til et velfungerende arbeidsmiljø. Gjensidig respekt er alltid basisen. Folk er folk, det vil si forskjellige. Vi brenner for å løfte fram mulighetene som oppstår når folk begynner å snakke med hverandre, ikke bare til hverandre.

Vi skreddersyr gjerne opplegg der vi setter sammen foredrag og kurs tilpasset kundenes virkelighet.

Våre skuespillere er også mye brukt som underholdere. Fortellinger tuftet på nordnorsk kultur og historie er vårt spesialområde.