Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Nanna Elisabeth Berntsen

Scenekunst

Teater , Produsent , Regi & Manus

Nanna har skuespillerutdanning fra det første kullet i Bachelor i Skuespillerfag og Teaterproduksjon på HiNT i Verdal. Tidligere har hun studert teologi og teatervitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har også studert Contemporary Performance på SOCA i Perth, Australia. Nanna var en av initiativtagerne til Rimfrost Teaterensemble, der hun var leder fra oppstart til 2010. I Rimfrost arbeidet hun som skuespiller, med regi, tekst, konsept og initerte flere forestillinger. Hun jobber nå som freelance med egne prosjekter og for andre. Nanna har jobbet som skuespiller hos Ferske Scener, Sadio Nor Teater, Teaterfabrikken 70N 30Ø, Johnsen & Johnsen produksjoner, Runo Teater og Rimfrost Teaterensemble.

I sitt eget kompani, VON teater har hun utviklet flere prosjekter. Deriblandt «Kallet» en forestilling om Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest. I tillegg har hun holdt mange kurs og drevet undervisning. Deriblandt skurs i skuespillerteknikk for barn og voksne gjennom HATS – Hålogaland Amatørteaterselskap, ulike kulturskolekurs og som teaterlærer på Lille HT, Hålogaland teater. Hun har også gjort faste instruktøroppdrag for KUN – kirkelig utdanningssenter i nord, Universitetet i Tromsø. Nanna har også ledet internasjonalt barneteater i regi av Redd Barna, Finnsnes.

I juni 2016 var Nanna aktuell med regi på forestillingen «Ringside» med forfatteren og poesislammeren Therese Bakkevoll. Forestillingen er aktuell i Den kulturelle skolesekken. Hun har også hatt regi på oppdrag med Vokal nord og NOSO – Nordnorsk Opera og symfoniorkester. Nanna har hatt mange ulike verv for RadArt – nettverk for fri Scenekunst i Tromsø. Hun har vært produsent for Senjafestivalen og RadVent, samt hatt ulike verv for Vårscenefest som eies av RadArt – Nettverk for fri scenekunst.

For tiden er Nanna ansatt i prosjektstilling som produsent for Dansearena nord – kompetansesenter for dans i Nord – Norge som har kontor i Hammerfest.