Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Marte Liset

Scenekunst

Teater

mg_3505

Marte er til daglig ansatt som universitetslektor i drama ved det kunstfaglige fakultetet ved UIT. Hun underviser i drama i førskolelærerutdanningen, i lærerutdanningen og på Bachelor i drama og teater. Hun har også hatt ansvar for egne studietilbud i Muntlig fortelling, som er en av hennes spesialområder.
Hun har medvirket i flere teaterproduksjoner for barn, både som skuespiller, idéutvikler og produsent.

Utdanning/arbeidserfaring
Dramapedagogikk hovedfag, med hovedoppgaven: Fem faser fortellerkunst – et forsøk på retorisk begrepsliggjøring av en fortellerpraksis, Høgskolen i Bergen

Siden 01.08. 2003 ansatt 100% som høyskolelektor i drama ved Avdeling for Kunstfag, Høgskolen i Tromsø. Fra 01.01.2009 Universitetslektor i drama ved Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø.