Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Maria Utsi

Musikk

Musikkbransjen

20150221-095243-0

Maria Utsi (f.1981) er en norsk kulturarbeider.

Utsi var tidligere daglig leder for Hermetikken næringshage i Vadsø. Hun er nestleder i styret for Hålogaland Teater, styremedlem i Norsk Jazzforum og rådsmedlem i regjeringens bransjeråd for kulturnæringene. Fra 2012 – 2014 var hun festivalsjef for Varangerfestivalen, men takket ja til Festspillene i Nord-Norge da hun ble ble tilbudt stillingen som festspilldirektør der.