Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

skjermbilde-2016-11-11-kl-02-01-59

Laurent Fauconnier er multikunstner. Han har utdanning som visuell kunstner ved Kunstakademi i Paris. I hans arbeid er de naturlige materialene og den kunstneriske prosessen vel så viktig som det endelige kunstverket. Denne kreative skapende prosessen setter i gang en forvandling hos kunstneren. Hans kunstnerskap er sted for utforsking av ritualer og repetisjon, kropp og ånd, interaksjon og frihet, hvor publikum er aktivt involvert i handling. Han har samarbeidet med ACT/Oslo i InPulse ” Open studio practice for professional artists based on improvisation and collective creation. A place where contemporary dance, theater, music, visual art and new technologies can explore ways of interaction.” Han er medlem av ARCTOS, et nettverk av kunstnere som tilbyr performance/forestillinger der flere dansere som befinner seg på forskjellige steder danser sammen. En stor skjerm lar danserne samhandle simultant og delta i samme performance på tross av avstand.

Laurent har bodd i Tromsø fra 1998. Der har han deltatt i forskjellige avantgarde-gruppeprosjekter og verksted som bruker performance, musikk og installasjoner i naturen.