Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

13532957_10154292591323522_4427999568798619210_n

Hermetikken Kulturnæringshage AS er en næringshage med 80 bedrifter som tilbyr tjenester innenfor kunst, kultur og kreativitet. Vi vokser og får stadig flere medlemmer. Vi er en del av næringshagene i Norge, et landsomspennende nettverk der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Næringshagene tilbyr også attraktive forretningslokaler som er tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Vi har fokus på våre medlemsbedrifter

Hermetikken Kulturnæringshage var den første næringshagen i Norge som spesialiserte seg på kulturnæringer. Vi ble etablert i 2001, og har derfor lang erfaring med å arbeide for og med kulturnæringsbedrifter. Vi kjenner våre bedrifter og bistår med blant annet bransje- og/eller temabasert kompetanseheving, bedriftsrådgivning, nettverk- og møteplasser, søknadsveiledning, markedsføring, mediehåndtering, salg- og kundeforståelse, økonomi m.v. Vi jobber offensivt ut mot beslutningstakere, kompetansemiljø og politisk ledelse for å synliggjøre viktigheten av å satse på kulturnæringer og bygger oss opp som en viktig nasjonal aktør med ambisjoner. Vi er fire personer i administrasjonen, leder Mette T. Westlie, informasjons- og prosjektutvikler Torill Olsen, økonom/regnskapsansvarlig Bjørg Vingen og Mona Halvari på regnskap.

Du kan være med uansett hvor du bor

Hermetikken kulturnæringshage har som målsetting å bli den første virtuelle næringshagen der geografi og avstand minimeres fordi vi skaper digitale løsninger for kompetanseheving (webinar), nettverk og samarbeid (digitale møterom) og digitale løsninger for informasjonsflyt fra de store kompetansemiljø og bransjeorganisasjoner i sentrale strøk og ut til alle, uansett hvor man bor i landet. Slik vil vi være en kulturnæringshage som ikke stanses av kommune-, fylkes- eller regionsgrenser. Slik kan vi rekruttere medlemmer fra hele landet og være det kompetansemiljø for kreative næringer i Norge som har bedriftene selv med i utviklingen. Slik skal vi være et kompetansemiljø som bistår til at kreative bedrifter blir sterkere og mer synlig.

Vil du være med på laget, eller vil du vite mer om oss og hva vi kan hjelpe med så ta kontakt 🙂