Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Forum For Scenekunst

Musikk

Konsertarrangører

Forum For Scenekunst er en møteplass for voksne musikere i Kjøllefjord med et flott og velutstyrt øvingslokale for lokale amatørmusikere. Forumet er konsertarrangør og samarbeider bl.a. med Norsk Jazzforum, Nordnorsk Jazzsenter, Scene Finnmark, Nordnorsk Viseforum, Folkemusikk Nord, og flere. Rundt 15 +/- konserter av høy kvalitet kjøres årlig, i tillegg til Forumets egne produksjoner med bl.a. Forumskvelder og julekonserter, der Forumets egne medlemmer spiller på dugnad for klubben. Samarbeider også med Chrisfestivalen som går av stabelen i slutten av Juni på det ærverdige Foldalbruket.