Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

folkemPF

 

Folkemusikk Nord er et kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Nord-Norge. Vi er en del av Troms fylkeskommunes avdeling for kulturformidling; Kultur i Troms. Folkemusikk Nord er lokalisert på Høgtun på Olsborg i Målselv. Landsdelsmusikerne i gruppa Fotefar har samme tilholdssted.

Folkemusikk Nord skal kort sagt arbeide for at det skal formidles mer folkemusikk og folkedans til folk i Nord-Norge. Vi skal produsere konserter og forestillinger. Vi skal legge turneer, finne fram til flere arrangører, og veilede musikere og dansere. Vi skal lage kursopplegg for unge folkemusikk- og folkedanstalenter, for musikkstudenter, og DKS-tilbud for grunnskole og v.g.skole.

Folkemusikk Nord er en del av RYK-Rytmisk kompetansenettverk i Nord, sammen med Nordnorsk Jazzsenter og Kompetansesenter for rock i Nord-Norge. RYK arbeider med utvikling og kompetanseheving for rytmiske arrangører, for musikere og bransjefolk i Nord-Norge.