Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Cathrine Skjernes

Scenekunst

Teater

siri12

Cathrine er utdannet allmennlærer med fordypning i drama, kunst- og håndverk og norsk ved Universitetet i Tromsø (avdeling for lærerutdanning, nå kjent som institutt for lærerutdanning og pedagogikk – ILP). Har også utdanning som Kulturprosjektleder og har revystudiet fra HiNT. Jobbet fra 2008-2016 i vikariat ved ILP som dramalærer for lærerstudentene og i bachelor for drama og teater. Har jobbet fra 2005 og jobber fortsatt i en fast deltidsstilling ved Tromsø Kulturskole (TKS) som dramalærer for barn mellom 4-7 år (i tilbudet «Kulturmiks» og som produksjonsleder i seksjonen med samme navn).

Cathrine har også et ekstra engasjement i forhold til Musikalklassen på TKS hvor hun nå er teaterinstruktør. Tidligere har hun også arbeidet med manusarbeid, regi og som produsent av musikalen. I tillegg har hun teaterlærerjobb med to grupper på Rådstua barne- og ungdomsteater.

Fra 2009 -2016 har hun arbeidet som sufflør ved Hålogaland Teater og har hatt suffli på produksjoner som: «Misery», «Bør Børson jr.», «Chet Baker spiller ikke her», «Et juleeventyr», «Samfunnshuset», «Amadeus», «Mistero Buffo» «Les Miserables» og «I blanke messingen».