Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

 

Bodø Rhythm Group (BRG) er et rytmisk ensemble tilknyttet Bodø kulturhus KF. Ensemblet ble etablert i 2004 og overført fra Bodø kommune til Bodø kulturhus i februar 2005. BRG består i 2012 av musikerne Tore Johansen (trompet), Martin Høgberg(gitar) og Finn Sletten (trommer).

Av sentrale prosjekter kan vi nevne Sinus Session – en konsertserie på Sinus i Bodø med fokus på å invitere inn kjente og kjære musikere til spennende samarbeidsprosjekter med BRG, samt Bykomponistprosjektet; et flerårig komponistprosjekt som sørger for at byens ensembler får nyskrevet musikk av sentrale komponister av nasjonal og internasjonal størrelse. Her har Frode Fjellheim, Bugge Wesseltoft,John Surman og Arild Andersen vært bykomponister.

Konsertserien Ordspill,BRG med forfattere som Vetle Lid Larsen,Helene Uri ogArne O. Holm.

BRG samarbeider i tillegg med en rekke lokale aktører, både profesjonelle og amatører. Her nevner vi blant annet Bodø Sinfonietta, dansekompaniet Moving Art og Bodø Big Band. Artister som BRG har samarbeidet med er blant annet Unni Wilhelmsen, Nora Brockstedt, Kenny Wheeler, Jan Gunnar Hoff, Bjørn Alterhaug og Terje Nilsen for å nevne noen få.