Kreative Nord

En oversikt over det profesjonelle kulturfeltet & de kreative næringene i Nord-Norge

Almut jobber med stemmebruk ved Teaterhøgskolen i Oslo (KHIO). Hun bor i Tromsø. Hun er opptatt av at stemmen har et selvregulerende potensiale, som kan fremmes ved at hun i undervisningen innstiller seg på den enkeltes unike psykofysiologi.

Utdanning/Arbeidserfaring:
Almut har studert sang ved musikkonservatoriene i Luxemburg og ved Lichtenberger Institut für Gesang und Instrumentalspiel i Tyskland. Hun er også psykologspesialist med fordypning i klinisk nevropsykologi. I tillegg har hun studert klinisk fonetikk, psykofysiologisk orienterte psykoterapiformer og sanseintegrasjonsterapi. Hun er nysgjerrig på vekselvirkningen mellom stemme og bevegelse og organiserer kurs i Tromsø med dansere fra tanz-raum.com.